Officielle Oversættelser og Tolkning

forsideProfessionel Rådgivning og Vejledning om græske forhold ved statsaut. translatør Zoe Dialisma

Officielle og bekræftede oversættelser dansk-græsk og græsk-dansk udføres.

Juridiske, kommercielle, tekniske og videnskabelige tekster oversættes i samarbejde med sagkyndig bistand.

Tolkning, i forbindelse med officielle handlinger og simultantolkning udføres.

Der ydes rådgivning og vejledning om græske forhold på en lang række områder. Endvidere praktisk bistand navnlig med hensyn til kontakt til græske myndigheder.

Besøgsprogrammer i Grækenland arrangeres.

Private arrangementer, f. eks. bryllup, ordnes.

Råder over begge sprog som modersmål.

Fast rådgiver: tidligere dansk ambassadør i Athen, cand.jur. Jørgen Reimers.

Anerkendt af den Græske Ambassade i København.