Επίσηµες και επικυρωµένες µεταφράσεις

forsideΝοµικά, εµπορικά, τεχνικά και επιστηµονικά κείµενα.

Διερµηνεία σε συνέδρια, δικαστήρια, επαγγελµατικές συναντήσεις κλπ

Διερµηνεία σε συνέδρια, δικαστήρια, επαγγελµατικες συναντήσεις κλπ.

Υπηρεσίες συµβούλων για ζητήµατα σχετικά µε την Ελλάδα και τη Δανία, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.

Ειδικές τιµές πρώτης συνεργασίας.

Ταχύτητα, ακρίβεια, ποιότητα.