Υπηρεσίες συµβούλων

Έχοντας βαθειά γνώση της χώρας και των κανόνων της βρίσκουµε τις σωστές λύσεις σε θέµατα που αφορούν

  • σπουδές,
  • εργασία,
  • οικογενειακές σχέσεις,
  • συνεργασίες,
  • επικοινωνία / αλληλογραφία µε τις αρχές.